The Leslie W. Dunstall Award

The Leslie W. Dunstall Award for CLU® Studies

The Dunstall Award is awarded to candidates in each province who achieve the highest examination marks for all CLU course subjects.

Congratulations to the 2021 recipients:

 • Braden Pennycook
  CFP, CLU
 • Jennifer Trevor
  CLU
 • Justin Richard
  CFP, CLU
 • Keith MacKay
  CFP, CLU, CHS, RCIS
 • Sean Purdue
  CFP, CLU
 • Sheryl Troup
  CFP, CLU, CPA, CA
 • Salomon Gamache
  CLU, Pl.fin, CIM
 •  

  Previous Winners

  2020

  Scott Lutz

  CFP, CLU

  2020

  Qiong Hui Luo

  CFP, CLU, CGA

  2020

  Navdeep Brar

  CLU, CPA, TEP

  2020

  Michael Lawton

  CFP, CLU

  2020

  Grant Maddigan

  CFP, CLU

  2020

  Felicia Lee

  CFP, CLU

  2020

  Robert M. Manning

  QAFP™, CLU

  2020

  Devansh K. Bavishi

  CFP, CLU

  2020

  Denise M. Weretyk

  CFP, CLU

  2020

  Andrew Omura

  CLU, CHS, QAFP™

  2020

  Alex Topolnitsky

  CFP, CLU

  2019

  Brian Kam Hin So

  CLU, CHS

  2019

  Bruce G. Eyford

  CFP, CLU

  2019

  Marty Minshull

  CFP, CLU

  2019

  Rebecca Turcotte

  CLU

  2019

  Heather Himmelman

  CFP, CLU

  2019

  Michael R. Dick

  CFP, CLU

  2018

  Charles Park

  CPA, CMA, CLU

  2018

  Mehul Gandhi

  CFP, CLU

  2018

  Angela LeBrun

  CFP, CLU

  2018

  Nicole Ewing

  CLU

  2018

  James Sullivan

  CFP, CLU

  2018

  Ya-Ri (Arthur) Wang

  CFP, CLU, CHS

  2017

  Craig R. Strain

  CFP, CLU

  2017

  Alejandro Mejia

  CFP, CLU

  2017

  Adam William Buss

  CFP, CLU

  2017

  Darren Patrick Ryan

  CFP, CLU

  2017

  Tim Hunter Brown

  CFP, CLU

  2017

  Julia D. Hoo

  CFP, CLU

  2017

  Jian Sun

  CFP

  2017

  Trent D. Chekay

  CFP, CHS

  2016

  Suzanna Winsborough

  CFP, CLU

  2016

  Nancy Byrne

  CFP, CLU, CHS

  2016

  Jake Lockhart

  CFP, CLU, CHS

  Join Advocis