The Leslie W. Dunstall Award

The Leslie W. Dunstall Award for CLU® Studies

The Dunstall Award is awarded to candidates in each province who achieve the highest examination marks for all CLU course subjects.

Congratulations to the 2020 recipients:

 • Alex Topolnitsky
  CFP, CLU
 • Andrew Omura
  CLU, CHS, QAFP™
 • Denise M. Weretyk
  CFP, CLU
 • Devansh K. Bavishi
  CFP, CLU
 • Robert M. Manning
  QAFP™, CLU
 • Felicia Lee
  CFP, CLU
 • Grant Maddigan
  CFP, CLU
 • Michael Lawton
  CFP, CLU
 • Navdeep Brar
  CLU, CPA, TEP
 • Qiong Hui Luo
  CFP, CLU, CGA
 • Scott Lutz
  CFP, CLU
 •  

  Previous Winners

  2019

  Brian Kam Hin So

  CLU, CHS

  2019

  Bruce G. Eyford

  CFP, CLU

  2019

  Marty Minshull

  CFP, CLU

  2019

  Rebecca Turcotte

  CLU

  2019

  Heather Himmelman

  CFP, CLU

  2019

  Michael R. Dick

  CFP, CLU

  2018

  Charles Park

  CPA, CMA, CLU

  2018

  Mehul Gandhi

  CFP, CLU

  2018

  Angela LeBrun

  CFP, CLU

  2018

  Nicole Ewing

  CLU

  2018

  James Sullivan

  CFP, CLU

  2018

  Ya-Ri (Arthur) Wang

  CFP, CLU, CHS

  2017

  Craig R. Strain

  CFP, CLU

  2017

  Alejandro Mejia

  CFP, CLU

  2017

  Adam William Buss

  CFP, CLU

  2017

  Darren Patrick Ryan

  CFP, CLU

  2017

  Tim Hunter Brown

  CFP, CLU

  2017

  Julia D. Hoo

  CFP, CLU

  2017

  Jian Sun

  CFP

  2017

  Trent D. Chekay

  CFP, CHS

  2016

  Suzanna Winsborough

  CFP, CLU

  2016

  Nancy Byrne

  CFP, CLU, CHS

  2016

  Jake Lockhart

  CFP, CLU, CHS

  2015

  Sukhvinder "Suki" Chahal

  CFP, CLU

  2015

  Kent Nash

  CLU

  Join Advocis